Hoppa till sidans innehåll

Måldokument


Utdrag ur YKKs måldokument:

 

Åkaren

All träning, uppvisning och tävling är obligatorisk. Uppvärmning och stretchning räknas som träning. Eftersom synkroniserad konståkning är en lagsport kan träningen bli meningslös om flera åkare är borta från sina positioner.  Det kan också finnas andra aktiviteter som är obligatoriska och där frånvaro ska anmälas. Det är förälderns ansvar att avgöra när en åkare ska stanna hemma från träning pga. sjukdom eller skada. Beroende på skadans/sjukdomens art får avgöras från fall till fall i vilken omfattning träning kan återupptas/genomföras. Sunt förnuft ska råda och rekommendationer från t.ex. sjukvården följas. Vid behov förs dialog mellan tränare, lagledare och föräldrar. Smittorisken skall beaktas. Ofta kan det vara värdefullt att vara åskådare på träningspass, t.ex. under programuppbyggnad. Det är åkarens ansvar att så snabbt som möjligt hämta igen missad kunskap.

Åkare i YKK skall ha möjlighet till individuell och gemensam utveckling.  Gruppindelningen följer därför inte födelseår utan istället färdigheter som åkare samt YKK:s målsättning att ha ett lag i varje klass.  Exempelvis testnivå kan därför vara olika mellan åkare i ett givet lag och dessutom variera från en säsong till en annan.  Det är tränaren som avgör när en åkare ska byta lag baserat på kunskap, mognad och säkerhet. Åkare och föräldrar har möjlighet att tacka nej till föreslagen uppflyttning, men kan inte själva diktera villkoren för densamma. 

 

En åkare i YKK får

 • Utbildning
 • Gemenskap
 • Träning och god kondition
 • Möjlighet att delta i tävling och uppvisning
      
      

En åkare i YKK förbinder sig att

 • Följa YKK:s måldokument
 • Meddela tränare frånvaro
 • Lyssna på och följa de instruktioner en tränare ger
 • Vara en god och lojal kamrat och medverka till att alla är      med och har någon att prata med. I YKK säger man hej till alla när man      kommer till träning.
 • Vara glad när det går bra för det egna laget och andra lag      i YKK. Uppmuntra åkare i det egna laget och andra lag när det går dåligt.
 • Med stolthet representera YKK
 • Vara mån om stil och uppförande både på och utanför isen
 • När man representerar klubben i olika sammanhang är det      inte tillåtet att bära tex accessoarer med politiskt budskap.
 • Använda vårdat språk och tänka på hur andra kan uppfatta      det man säger. Detta gäller såväl verbal kommunikation som i sociala      medier
 • Respektera domslut och andra lag
 • Inte äta godis, kakor eller dricka kolsyrad dryck i      samband med träning och tävling

 

 

Föräldra- och målsmanssamverkan

YKK är en ideell förening där endast tränare är avlönade. Viss arvodering kan utgå för professionell bokföring och revision, men i övrigt bygger verksamheten helt på insatser från föräldrar. Förutom styrelse och lagledare tillsätts varje år ett antal arbetgrupper för att kunna genomföra uppvisningar, läger och tävling. Som konståkningsförälder i YKK har man alltså ett stort ansvar för att bidra till att verksamheten kan bedrivas.

Föräldrar i YKK förbinder sig att:

 • Läsa och följa måldokumentet
 • På bästa sätt stötta sitt barn att kunna delta fullt ut i      sitt lag enligt gällande mål och regler. Detta innefattar att hjälpa      barnet att infinna sig till träningar och vid behov skicka med mellanmål.      Det gäller också att medverka till att barnet får balans i tillvaron      mellan skolarbete, träning, mat och sömn. Föräldrar har vidare det      yttersta ansvaret för att avgöra när barnet ska stanna hemma från träning      pga. sjukdom eller skada. Vid behov finns förstås möjlighet till dialog      med lagledare och/eller tränare om enskilda åkares förutsättningar
 • Inför varje säsong informera sig om vilket ansvar som      gäller för deltagande i sitt barns lag samt på utsatt tid betala medlems-      och träningsavgifter
 • Under säsongen aktivt och kontinuerligt ta del av löpande      information som gäller klubb, lag och träningar genom att använda gällande      informationskanaler främst hemsidan www.ykk.se  och lagsidan
 • I möjligaste mån delta vid föräldramöten och andra      informationsträffar och vid frånvaro ansvara för att inhämta information      på annat sätt
 • Att med barn i tävlingslag åta sig minst ett      funktionärsuppdrag varje säsong. Det kan vara som medlem i arbetsgrupp,      lagledare, styrelseledamot eller projektledare. Vilka arbetsgrupper som      finns presenteras på höstens första föräldramöte
 • Att utöver funktionärsuppdrag enligt anvisning bemanna      YKK:s arrangemang såsom julshow, Kungälvs-Pokalen, vårshow , lägerverksamhet      och bingoservering.
 • Att vid anmodan vara behjälplig med bakning, försäljning      och andra insatser med syfte att hålla nere träningsavgifterna inom YKK
 • Vara fullständigt medveten om att grupptillhörighet inte      avgörs av ålder och tester utan baseras på färdighet, mognad och säkerhet      samt YKK:s strävan att ha ett lag i varje klass
 • Vara fullständigt medveten om och respektera att det är      tränarna som beslutar när en åkare kan byta grupp
 • Vara fullständigt medveten om att åkare och förälder kan      tacka nej till föreslagen uppflyttning, men inte diktera villkoren för      densamma
 • Vara fullständigt medveten om att det är tränarna som tar      ut lagen inför tävling baserat på kunskap, mognad, träningsnärvaro och      säkerhet.
 • Medverka till god förståelse hos barnet för hur      tävlingsuttagning och laguppflyttning går till.
 • Samarbeta med andra föräldrar om skjuts och övriga      praktiska saker inför träningar och tävlingar
 • Avstå från alkohol och droger då man representerar YKK som      funktionär vid tävling och uppvisning
 • Att även som publik vara en god YKK-förälder, använda      vårdat språk och tänka på hur andra kan uppfatta det man säger. Detta      gäller såväl verbal kommunikation som i sociala medier
 • Vid förslag till förändringar av YKK:s verksamhet      kanalisera detta via förtroendevalda eller motioner till årsmöte      alternativt själv anmäla intresse för styrelsearbete
 • Visa förståelse och respekt för att lagledare och andra      funktionärer är helt vanliga föräldrar som valt eller accepterat att lägga      ner extra tid och engagemang för att barnen ska kunna åka skridskor inom      YKK
 • Vara medveten om att YKK som klubb samt dess åkare      utvecklas bäst genom en aktiv samverkan mellan YKK och föräldrar
 • För myndiga åkare gäller att ovanstående uppgifter kan      fullgöras av åkaren själv

 

 

 


Fantazy (debutantlag)

Mål och riktlinjer

 • · Stimulera och vidareutveckla teamåkning
 • · Vidareutveckla hänsynstagande, gruppgemenskap och respekt för regler
 • · Vara med på tävlingar och/eller uppvisningar inom och utom YKK:s regi
 • · Laguttagning sker inför varje tävling och uppvisning enligt tränarnas bedömning baserat på kunskap, mognad, träningsnärvaro och säkerhet. 
 • · Obligatorisk närvaro på träningar, tävlingar och uppvisningar
 • · Varva team- och teknikträning med mark-, fys-  och dansträning
 • · Delta i uppstartsläger och träningsläger med övernattning under säsongen
 • · Klara testet fri grund för att få vara med och tävla samt sträva efter högre basic-tester
 • · Kunna klara sig själv i omklädningsrum och på resa samt hålla reda på utrustning och kläder
 • · Ingen åldersgräns

Postadress:
Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare - Konståkning
Rosendalsgatan 1
44235 Kungälv

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info